Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over Veerkracht, daarom behandelen we hier een aantal Veelgestelde vragen. Wil je ons liever persoonlijk spreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Wat is Veerkracht?

Wat is Veerkracht?

Veerkracht is hét online vitaliteitsplatform waar werknemers zelf aan de slag gaan met hun vitaliteit in de breedste zin van het woord. Mentaal, fysiek én sociaal. Dat is goed voor je werknemers, maar ook voor jou als organisatie. Veerkracht zet je in als preventieve oplossing voor werkstress en verzuim. Zo maakt Veerkracht je beleid rondom duurzame inzetbaarheid concreet en vertaalt het naar de werkvloer.

Is Veerkracht een preventieve of curatieve oplossing?

Veerkracht is een preventieve oplossing gericht op het verminderen van werkstress en verzuim en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Veerkracht is er zowel voor de werknemer die zich op dit moment fit en gezond voelt en dat wil blijven, tot aan de werknemer met (beginnende) klachten of symptomen die op de rem moet trappen.

Is Veerkracht voor de zakelijke of particuliere markt?

Veerkracht is een zakelijke B2B2C oplossing. Dit betekent dat de werkgever Veerkracht aanschaft, zodat werknemers het kunnen gebruiken. Veerkracht biedt voordelen voor beiden: de werknemer versterkt zijn of haar eigen veerkracht en de werkgever krijgt unieke inzichten in de duurzame inzetbaarheid van de eigen organisatie. Veerkracht biedt een helpende hand in het versterken van de mentale, fysieke en sociale vitaliteit van werknemers en de organisatie met een lager verzuim en hogere productiviteit.

Is Veerkracht een app, platform of dashboard?

Veerkracht bestaat uit een app, online platform én dashboard. Voor werknemers is er de Veerkracht app en het online platform. Beide gericht op het meten van je Veerkracht en een actiegerichte aanpak om de Veerkracht te (blijven) versterken. De app is speels en laagdrempelig en zorgt voor snelle interactie. Het platform biedt meer verdieping voor werknemers die daar behoefte aan hebben. Denk aan uitgebreide scans, coaching en e-modules op specifieke thema's. Voor werkgevers is er het HR dashboard. Hiermee krijg je unieke, waardevolle inzichten in de organisatie. Bijvoorbeeld hoe het met je werknemers gaat, waar de behoeften liggen en hoe de organisatie het doet ten opzichte van vergelijkbare organisaties.

Wat is de investering voor mij als werkgever?

Benieuwd naar alle voordelen, mogelijkheden en bijbehorende investering voor jou als werkgever? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waar bestaat Veerkracht uit?

Welke thema's zijn er?

Veerkracht gaat verder dan sporten en fysiek fit zijn. Het richt zich op het versterken van zowel je mentale, fysieke als sociale vitaliteit:
- Rust in je hoofd
- Lekker in je lijf
- Vooruit in je werk

Met het oog op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de impact daarvan op de manier van werken ligt de focus nu met name op de mentale gezondheid en vitaliteit. Recente onderzoeken tonen enerzijds de grote behoefte en anderzijds de schaarste in de markt op dit gebied.

Wat zijn metingen?

In de Veerkracht app kunnen werknemers hun eigen Veerkrachtscore meten en bijhouden. Deze score wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde HRV-meting (Heart Rate Variability). Aanvullend kunnen werknemers data uit eigen wearables (zoals Fitbit) en/of apps (zoals Apple Health en Strava) koppelen om mee te doen aan eigen of gezamenlijke Veerkracht uitdagingen. Wil je nog een stapje verder gaan? Dan is er op het Veerkracht platform een verdiepende DIX-scan (Duurzame Inzetbaarheid indeX) beschikbaar. Dit geeft een gedetailleerd totaalbeeld en vormt een mooi startpunt met aandachtspunten om je Veerkracht te versterken.  

Is er coaching mogelijk?

Om werkend Nederland sneller vitaal te maken werkt Veerkracht samen met best-in-class partners. We slaan de handen ineen tijdens de aangeboden coaching trajecten, workshops, scans en e-learnings. De coaching en workshops zijn ook los aan te schaffen. In dat geval mis je als werkgever wel de voordelen van het Veerkracht platform, de app en het HR dashboard met de data-inzichten.

Waar bestaat de content uit?

Op de drie thema's helpen we werknemers met verschillende soorten inspirerende en motiverende content bij het versterken van hun vitaliteit en Veerkracht. Dit is een ruime selectie van video's, podcasts, blogs en oefeningen van onze eigen Veerkracht experts en partners. Daarmee garanderen we kwalitatieve en actueel relevante content die aansluit bij de behoeftes en wensen van de gebruikers.

Welke interacties zijn er?

Werknemers krijgen met de metingen en challenges in de Veerkracht app op een laagdrempelige en speelse wijze inzicht in hun eigen situatie. Ze ontvangen waar nodig concrete tips en advies om hun eigen Veerkracht te versterken. Via e-mail en pushnotificaties worden zij actief betrokken en wordt interactie gestimuleerd. Ook helpt het sociale karakter van Veerkracht daarbij, onder andere door de mogelijkheid om samen challenges aan te gaan of jezelf uit te dagen je Veerkracht-score te versterken door e-modules te volgen.

Is maatwerk mogelijk?

Veerkracht biedt een kwalitatieve standaardoplossing waarin bovengenoemde thema's, metingen, content, coaching en interactie zijn opgenomen. Maatwerk zoals het aansluiten van een eigen coachingspartner of het toevoegen van specifieke content is tot op zekere hoogte mogelijk. Neem vrijblijvend contact op om maatwerk wensen en mogelijkheden te bespreken.

Voor wie is Veerkracht?

In welke talen is Veerkracht beschikbaar?

Veerkracht is zowel in het Nederlands als in het Engels (UK) beschikbaar. De voorkeurstaal is door werknemers zelf in te stellen. Andere talen staan op dit moment niet op de planning om op korte termijn toe te voegen.

Voor welke sectoren is Veerkracht geschikt?

Veerkracht is geschikt voor alle sectoren, omdat het welzijn van de werknemer in elke organisatie centraal staat. Aanvullende wensen voor sectorspecifiek maatwerk is daarbij altijd bespreekbaar. Bijvoorbeeld voor organisaties met een grotere groep oudere werknemers, die werken met ploegendiensten of waar werknemers zwaar fysiek werk verrichten. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden, we denken graag mee.

Voor welke organisatiegrootte is Veerkracht geschikt?

Veerkracht is geschikt en inzetbaar voor elke organisatiegrootte, van MKB tot aan grote (corporate) organisaties. Het aantal beschikbare coachingsessies voor werknemers, als aanvulling op de basis van Veerkracht, kan wel verschillen per organisatie. Dit wordt namelijk bepaald door de werkgever.

Voor bedrijven startend met focus op duurzame inzetbaarheid?

Ja en nee. Het is van belang dat je organisatie enig duurzame inzetbaarheid (DI) beleid heeft. Veerkracht dient als bouwsteen binnen dit beleid en vertaalt het concreet naar de werkvloer. Zonder beleid is de uitrol van Veerkracht (evenals ieder ander DI-product of dienstverlening) kansarm. Wanneer je organisatie nog geen DI-beleid heeft, kan HCS jullie helpen om dit op papier en in de praktijk vorm te geven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Is Veerkracht ook voor gezonde werknemers?

Jazeker. Veerkracht is ook relevant voor werknemers die op dit moment volledig gezond en vitaal zijn, dat willen blijven en zich willen doorontwikkelen. Naast de app met metingen biedt het platform meer verdieping gericht op de specifieke behoefte van de werknemer. Denk aan uitgebreide scans, coaching en e-modules op specifieke thema's. Het is belangrijk dat deze werknemers ook hun weg te vinden naar Veerkracht op het moment dat het minder gaat en ze hun Veerkracht willen versterken.

Is Veerkracht ook toegankelijk voor oudere werknemers?

Ja, maar Veerkracht is wel een digitale oplossing. Om Veerkracht optimaal te benutten dienen werknemers hun mobiele telefoon (app) en de computer of tablet (online platform) te gebruiken. Zowel de app als het platform zijn laagdrempelig en intuïtief te gebruiken, maar de praktijk moet uitwijzen in hoeverre de oplossing aansluit bij oudere werknemers die niet of minder gewend zijn met digitale middelen om te gaan.

Hoe gaat Veerkracht om met privacy & data?

Hoe gaat Veerkracht om met de privacy van de werknemers? 

De werknemer maakt een persoonlijk account aan op JOHAN. Dit is onze technologiepartner die zorgt dat we de privacy ten alle tijde kunnen waarborgen. Alle data die de werknemer op het platform opbouwt, gaat in zijn of haar zogenaamde persoonlijke burgerkluis. Deze burgerkluis blijft altijd van de werknemer, ook na vertrek bij de werkgever. Zonder toestemming heeft niemand hier ooit inzage in.

Hoe gaat Veerkracht om met de data voor de werkgever? 

Het HR dashboard voor de werkgever geeft unieke, waardevolle data-inzichten van de organisatie. Dit werkt enkel op geaggregeerd niveau. Dat betekent dat er een minimaal aantal werknemers actief moet zijn om de data te kunnen tonen zonder dat dit terug te herleiden is naar het individu. De verdeling (%) van de scores wordt daarom pas getoond bij minimaal 30 gebruikers.  

Wat is de rol van JOHAN? 

JOHAN is onze technologiepartner die de infrastructuur biedt waarop Veerkracht het platform bouwt. Binnen deze infrastructuur heeft Veerkracht een eigen omgeving, die door HCS wordt ingericht en exclusief is. Een werknemer maakt een account aan bij JOHAN en behoudt dit account altijd. Mocht een werknemer uit dienst gaan, wordt het Veerkracht-project uitgeschakeld. Het persoonlijke account van de werknemer kan wel weer gebruikt worden om toegang te krijgen tot een nieuwe omgeving, bijvoorbeeld als de nieuwe werkgever ook is aangesloten bij Veerkracht.

Waarom kiezen voor Veerkracht?

Wat zijn de voordelen voor de werkgever?

Voor de werkgever zijn er directe voordelen. Ten eerste het gemak voor HR van een totaaloverzicht op één plek. Ten tweede geeft Veerkracht werkgevers unieke, waardevolle data-inzichten over de vitaliteit van werknemers en de effectiviteit van coaching. Indirect genereert Veerkracht het voordeel van een lager verzuim door de preventieve oplossing, een hogere productiviteit van werknemers en het tonen van goed werkgeverschap met oog voor het welzijn van werknemers. Daarnaast ligt in vele CAO's de nadruk steeds sterker op duurzame inzetbaarheid waarbij Veerkracht een concrete doorvertaling is van het geschreven beleid naar de werkvloer.

Wat zijn de voordelen voor de werknemer?

Veerkracht biedt werknemers diverse voordelen. Ten eerste wordt er inzicht geboden in de huidige situatie met stress- en Veerkrachtscores: hoe voel ik me, wat gaat goed en wat kan of moet er beter, hoe reageert mijn lichaam op stress? Ten tweede helpt Veerkracht werknemers aan de slag te gaan met deze aandachtspunten aan de hand van relevante uitdagingen, blogs, tips en laagdrempelige coaching. Daarbij is het mogelijk om zelf snel en gemakkelijk coaching te bestellen via het platform. Ten slotte is Veerkracht fun: werknemers krijgen de kans om op een leuke, laagdrempelige manier aan de slag gaan met hun Veerkracht met behulp van #Veerkrachthacks, (gezamenlijke) uitdagingen en scans.

Wat zijn de grootste verschillen met andere aanbieders?

Veerkracht onderscheidt zich van andere aanbieders door zowel de kwalitatieve inhoud als de vorm. Veerkracht gaat verder dan enkel fysieke vitaliteit. Door het sociale karakter en sterke inhoudelijke aanvulling gericht op mentale gezondheid helpt Veerkracht werknemers met het versterken van hun vitaliteit in de breedste zin van het woord. Daarnaast werkt Veerkracht alleen met best-in-class partners waardoor de kwaliteit en effectiviteit gewaarborgd wordt. Veerkracht onderscheidt zich ook in de vorm: het is laagdrempelig en speelse manier om zelf én samen met vitaliteit aan de slag te gaan. Het is voor alle werknemers toegankelijk en biedt content en coaching op persoonlijk niveau. Veerkracht biedt werknemers de kans om aan de slag gaan met wat voor hen belangrijk is én op de manier die bij hen past.

Neem contact met ons op!

We beantwoorden graag overige vragen en laten je graag meer van zien van Veerkracht. Zo maken we samen ook jouw organisatie sneller en blijvend vitaal.

Neem contact op!